Asiantuntija

Marianne Alonen

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

“ Psykoterapiatyössä minulle on tärkeää tasa-arvoinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Pyrin ylläpitämään avointa ja turvallista ilmapiiriä. Turvallisilla vuorovaikutussuhteilla onkin valtava potentiaali: ei vähiten siksi, että ne voivat muuttaa ihmisen sisäisiä rakenteita ja hänen psyykkistä kokemusmaailmaansa. Muutos tarkoittaakin parhaimmillaan sekä ihmisten välisten yhteyksien että ihmisen omien, sisäisten yhteyksien vahvistumista ja kehittymistä.”

Olen psykologi (PsM, lailistettu psykologi), kognitiivinen psykoterapeutti (YET, Kela-pätevyys) ja kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti. Näiden lisäksi olen kouluttautunut mm. psykofyysisen psykoterapian, psykofyysisen hengitysterapian, sensorimotorisen psykoterapian (I- ja II-taso), emdr:n (emdr I ja II), traumojen hoidon sekä kognitiivisen lyhytterapian alueilla.

Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi valmistuin vuonna 2012, ja vuodesta 2013 olen toiminut yrittäjänä. Psykologin työkokemusta minulla on reilun kymmenen vuoden ajalta julkisesta terveydenhuollosta psykiatrian poliklinikalta aikuisasiakkaiden parista. Tätä ennen olen työskennellyt mm. työterveyshuollossa, sekä yrityksissä henkilöarvioinnin ja yrityskonsultoinnin parissa.

Psykoterapiassa työskentelemme tavoitteellisesti yhdessä sovitun päämäärän eteen. Menetelminä käytän keskustelun ja perinteisten kognitiivisten menetelmien lisäksi mm. psykofyysisiä, sensorimotorisia ja hengitystyöskentelyn menetelmiä. Myös kunkin ihmisen ainutlaatuisen elämänhistorian ymmärtäminen on minusta psykoterapiatyössä olennaisen tärkeää; se avaa portin juuri sen äärelle, miksi kokemukset ja tunteet nykyhetkessä ovat rakentuneet juuri sellaisiksi, kuin ne yksilöllisesti ovat. Työssäni pyrin hyödyntämään perinteisen terapiahuoneen lisäksi myös muita ympäristöjä, esimerkiksi luontoympäristöä.